Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie

Informacje

Konkurs Ofert – w zakresie świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej -rozstrzygnięcie

Aktualności

SP ZOZ w Kałuszynie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o udzielanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. formularz ofertowy załącznik 3 Ogłoszenie Oświadcznie Załącznik nr 4 Regulamin Umowa wzór -5 Zarządzenie Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

KONKURS OFERT – Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Aktualności

OGŁOSZENIE Z DNIA 08 GRUDNIA 2023 ROKU O KONKURSIE OFERT SP ZOZ W KAŁUSZYNIE  – PRZYCHODNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. WOJSKA POLSIEGO 24, 05-310 KAŁUSZYN zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie: Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii.   Ogłoszenie Regulamin Sczęgółowe […]

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 GRUDNIA 2023 ROKU O KONKURSIE OFERT WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO ICH SKŁADANIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Aktualności

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 GRUDNIA 2023 ROKU O KONKURSIE OFERT WRAZ Z ZAPROSZENIEM DO ICH SKŁADANIA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYC Na podstawie Art. 26 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U.11.112.654) z późn. zm.  SP ZOZ W KAŁUSZYNIE – PRZYCHODNIA OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJSKA POLSIEGO 24, 05-310 KAŁUSZYN […]

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ zatrudni PIELĘGNIARKĘ

Aktualności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej zatrudni PIELĘGNIARKĘ Zakres obowiązków: wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami pobierania materiału do analiz diagnostycznych wykonywanie szczepień przygotowywanie, prowadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami obsługa osób zgłaszających się […]

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ zatrudni ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ

Aktualności

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ zatrudni ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ Zakres obowiązków: asystowanie lekarzowi przy zabiegach stomatologicznych, przygotowywanie narzędzi stomatologicznych, przygotowywanie materiałów i leków podczas zabiegów stomatologicznych, przygotowywanie gabinetu do pracy z Pacjentem, prowadzenie dokumentacji medycznej, przygotowanie i sterylizacja narzędzi. Wymagania: wykształcenie minimum średnie – kierunkowe, dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu asystentki stomatologicznej, mile widziane doświadczenie zawodowe […]

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy .” Dostawa aparatu USG dla Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie”

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy .” Dostawa aparatu USG dla Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie” SWZ (08.11.23 r.) Zal._nr_1_form._ofertowy (08.11.23r.) Zal._nr_4 wzór umowy (08.11.23 r.) zał. nr 2 (08.11.23 r.) zał. nr 3 (08.11.23 r.) zał. nr 6 (08.11.23 r.) zał. nr 7 (08.11.23 r.) Modyfikacja SWZ odpowiedź na zapytanie z dnia 10.11.2023 Odpowiedź na zapytanie […]

SP ZOZ w Kałuszynie – POZ zatrudni PIELĘGNIARKĘ

Aktualności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej zatrudni PIELĘGNIARKĘ Zakres obowiązków: wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami pobierania materiału do analiz diagnostycznych wykonywanie szczepień przygotowywanie, prowadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie badań diagnostycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami obsługa osób zgłaszających się […]

    Skip to content