Nowy ambulans w SPZOZ Kałuszyn PDF Drukuj Email
czwartek, 11 października 2018 17:11

karetka_2018Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej podejmując kolejne działania, zmierzające do unowocześnienia placówki i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług, zakupił nowy, specjalistyczny ambulans medyczny, który został wyposażony zgodnie ze wszystkimi normami i wymogami przewidzianymi dla karetek transportowych tj. m.in.: krzesełko kardiologiczne, wysokiej klasy nosze. Ambulans został zakupiony ze środków własnych Przychodni w Kałuszynie. Całkowity koszt to kwota 156 478,17 zł.

 

 

Jest to fabrycznie nowy Volkswagen Caddy (2018 rok produkcji). Usprawni pracę pracowników medycznych  Przychodni, głównie podstawowej opieki zdrowotnej.  Zastąpi dotychczas używany do pracy w terenie, dwunastoletni samochód osobowy - Opel Combo. Najistotniejsze jest jednak to, że posiadanie takiego ambulansu, umożliwi podpisanie umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie transportu medycznego, bowiem kontraktowanie w zakresie poz (w tym transportu medycznego) jest możliwe w każdym czasie, gdy Oferent spełni wymogi kadrowo – sprzętowe. Natomiast są takie zakresy świadczeń medycznych, w których podpisanie umowy poprzedza ogłoszony przez NFZ Konkurs Ofert.  Dotyczy to m.in. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czyli poradni  specjalistycznych np. kardiologicznej, okulistycznej, laryngologicznej itp. W tym zakresie nie było postępowań konkursowych od 2010r. i od tego czasu nie mieliśmy możliwości kontraktowania. Tak więc, doposażając Przychodnię bierzemy pod uwagę z jednej strony potrzeby pacjentów ale z drugiej, aktualne i planowane przez NFZ postępowania konkursowe.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Kałuszyna Panu Marianowi Soszyńskiemu, Sekretarzowi Gminy Panu Arkadiuszowi Czyżewskiemu oraz Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Pani Stanisławie Sadoch za wsparcie merytoryczne w przeprowadzonej procedurze zakupu ambulansu.