Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Materiał do badań pobierany jest w Przychodni w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 24 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-10.00.
Na badania obowiązują zapisy w Rejestracji Przychodni - osobiście lub telefonicznie 25 757 61 22 lub 25 757 61 57.

Bezpłatne badania WYŁĄCZNIE na podstawie skierowania od lekarza naszej Przychodni. W pozostałych przypadkach badania płatne zgodnie z cennikiem.

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Paragraf 12.
6. W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniobiorca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
7. W przypadku skierowania pacjenta do szpitala w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

Umów wizytę(25) 757 61 22
(25) 757 61 57
Wyślij nam wiadomośćpoz@spzozkaluszyn.pl
Gdzie jesteśmyKałuszyn
ul. Wojska Polskiego 24
ul. Warszawska 50