Informacje dla Pacjenta
Informacje w zakresie dyrektywy unijnej o ochronie danych osobowych (RODO) PDF Drukuj Email
wtorek, 22 maja 2018 08:05
 • Każdy zgłaszający się do Przychodni pacjent, ma obowiązek okazania się dokumentem tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się:
  • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
   • opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
   • Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia.
 • Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.
  W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”. Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji Przychodni. Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.
  Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
  Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w Rejestracji w godz. pracy Przychodni (osobiście lub drogą listową, nie udostępniamy drogą mailową).
 • Przy okienku Rejestracji może przebywać jedna osoba.
 • Na terenie Przychodni obowiązuje zakaz fotografowania.
 • Przed wizytą w gabinecie należy bezwzględnie zapoznać się i podpisać “Klauzulę informacyjną dla pacjenta”.
 • Administratorem danych osobowych jest “Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej”, ul.Wojska Polskiego 24, 05-310 Kałuszyn, NIP 822-19-03-466, REGON – 711652442, reprezentowany przez Kierownika – Agnieszkę Gałązka,
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Milewska, adres: Pracownia Fizjoterapii, Kałuszyn, ul. Warszawska 50,
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Zasady rejestracji Pacjentów PDF Drukuj Email
czwartek, 16 maja 2013 10:12

1. Rejestracja pacjentów odbywa się:
    - od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 18.00

2. Rejestracja na dany dzień odbywa się:
    - osobiście w godz. 07.00 – 18.00,
    - telefonicznie od godz. 07.30

3. Na wizytę do lekarza poz można zapisać się z  wyprzedzeniem na 1-5 dni. Na każdy z tych dni może zapisać się maksymalnie 5 osób.

4. Rejestracja może odbywać się przez osoby trzecie.

 

0d 26 maja 2017r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (w Przychodni przy ul. Wojska Polskiego 24) przyjmuje lekarz medycyny rodzinnej, specjalista diabetolog Monika Marat - konsultuje pacjentów głównie chorych na cukrzycę.
 

Wizyty dla pacjentów zadeklarowanych do naszej Przychodni są bezpłatne.

Na wizytę obowiązują zapisy w Rejestracji Przychodni - osobiscie lub tel. 25 75767122.

 
piątek, 06 sierpnia 2010 14:11

Umowy NFZ

Umowami z NFZ objęte są usługi medyczne świadczone w zakresie:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej
 2. leczenia stomatologicznego
 3. ginekologii i położnictwa, 
 4. rehabilitacji i fizjoterapii

Programy profilaktyczne

W Przychodni realizowane są programy profilaktyczne :

 

- profilaktyki chorób układu krążenia ( CHUK ) 

- profilaktyki raka szyjki macicy  

- profilaktyki gruźlicy


 

Usługi medyczne

Przychodnia wykonuje dodatkowo usługi w zakresie: 

 

- badań kierowców,

- badań okresowych pracowników i uczniów,

- badań USG,

- badań analityczne wykonywane we własnym laboratorium analitycznym. 

 

   

Dokument ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. do potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych wystarczy PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.
Poniższe dokumenty będą wymagane tylko w sytuacji gdy systemy NFZ nie potwierdzą prawa do świadczeń:

 • odcinek emerytury lub renty,
 • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA)
 • studenci ubezpieczeni przez uczelnie - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • osoby pracujące na własny rachunek i ubezpieczające się dobrowolnie - potwierdzenie przelewu składek,
 • rolnicy - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki,
 • bezrobotni - zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku stanu nagłego dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.