Laboratorium PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 lipca 2011 15:12

PRACOWNIA  DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ


Materiał do badań pobierany jest w Przychodni w Kałuszynie, ul. Wojska Polskiego 24 we wtorki, środy, czwartki w godz. 8.00 - 10.00
Na badania obowiazują zapisy w Rejestracji Przychodni - osobiście lub telefonicznie (25) 75 76 122 lub 75 76 157.

 

Bezpłatne badania WYŁĄCZNIE na podstwie skierownia od lekarza naszej Przychodni. W pozostałych przypadkach badania płatne zgodnie z cennikiem.

 

 

Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Paragraf 12.

6. W przypadku gdy świadczeniobiorca objety leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniobiorca udzielający świadczń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

7. w przypadku skierowania pacjenta do szpitala w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.