Przychodnia PDF Drukuj Email

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 01.01.2000 roku. Organem założycielskim SP ZOZ jest Rada Miejska w Kałuszynie. Celem działania Przychodni Opieki Zdrowotnej, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Prowadzenie działalności oparte jest w głównej mierze o środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Przychodnia  podpisała umowy na wykonywanie usług medycznych w zakresie:

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

- Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (poz) - Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24

  • gabinet internistyczny
  • gabinet pediatryczny
  • gabinet dla dzieci zdrowych
  • gabinet zabiegowy
  • punkt szczepień

- Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (poz) - Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24

- Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej - Kałuszyn, ul. Pocztowa 4 (budynek Szkołu Podstawowej)

- Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej (poz) - Kałuszyn, ul. Warszawska 50  (przy Poradni Ginekologiczno Położniczej)

 

2. PORADNIA STOMATOLOGICZNA - Kałuszyn, ul. Warszawska 50

3. PORADNIA REHABILITACYJNA - Kaluszyn, ul. Warszawska 50

4. PRACOWNIA FIZJOTERAPII - Kałuszyn, ul. Warszawska 50

5. PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA - Kałuszyn, ul. Warszawska 50

6. PORADNIA KARDIOLOGICZNA - wyłącznie komercyjnie - bez umowy z NFZ - Kałuszyn, ul. Warszawska 50

7. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

8. Gabinet EKG

9. Gabinet USG - Kałuszyn, ul. Warszawska 50