Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Przychodnia Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od 01.01.2000 roku. Organem założycielskim SP ZOZ jest Rada Miejska w Kałuszynie. Celem działania Przychodni Opieki Zdrowotnej, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Prowadzenie działalności oparte jest w głównej mierze o środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Przychodnia  podpisała umowy na wykonywanie usług medycznych w zakresie:

 1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
  Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - Kałuszyn, ul. Wojska Polskiego 24
  • gabinet internistyczny
  • gabinet pediatryczny
  • gabinet dla dzieci zdrowych
  • gabinet zabiegowy
  • punkt szczepień
 2. PORADNIA STOMATOLOGICZNA - Kałuszyn, ul. Warszawska 50
 3. PORADNIA REHABILITACYJNA - Kałuszyn, ul. Warszawska 50
 4. PRACOWNIA FIZJOTERAPII - Kałuszyn, ul. Warszawska 50
 5. PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA - Kałuszyn, ul. Warszawska 50
 6. PORADNIA KARDIOLOGICZNA - wyłącznie komercyjnie - bez umowy z NFZ - Kałuszyn, ul. Warszawska 50
 7. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 8. Gabinet EKG
 9. Gabinet USG - Kałuszyn, ul. Warszawska 50

Objęcie opieką w zakresie POZ następuje na podstawie złożonej DEKLARACJI WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ  (druki dostępne w Rejestracji Przychodni)

W Przychodni realizowane są programy profilaktyczne :

 • profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)
 • profilaktyki raka szyjki macicy
 • profilaktyki gruźlicy

Przychodnia wykonuje dodatkowo usługi w zakresie: 

 • badań kierowców,
 • badań okresowych pracowników i uczniów,
 • badań USG,
 • badań analityczne wykonywane we własnym laboratorium analitycznym. 


 

Umów wizytę(25) 757 61 22
(25) 757 61 57
Wyślij nam wiadomośćpoz@spzozkaluszyn.pl
Gdzie jesteśmyKałuszyn
ul. Wojska Polskiego 24
ul. Warszawska 50